Info

  • Konkurse 18.09.2014 15:35

    KONKURS – TVM2

    TVM2 shpall KONKURS  për pranimin e dy prezentuesve për edicionet informative. Kandidatët që duan të paraqiten në këtë konkurs , duhet:

    -të kenë aftësi audio vizuele,

Pages