Info

 • Kumtesa 29.09.2014 15:35

  Programi satelitor i TVM2

  Servisi programor Satelitor i TVM2 ka startuar me punë më 01.10.2012 dhe që atëherë pandalur emeton program 24 orësh në gjuhën shqipe, duke e aplikuar modelin “8+8+8”, me koncept dhe skemë të verifikuar programore dhe mbikqyrje.

 • Konkurse 18.09.2014 15:35

  KONKURS – TVM2

  TVM2 shpall KONKURS  për pranimin e dy prezentuesve për edicionet informative. Kandidatët që duan të paraqiten në këtë konkurs , duhet:

  -të kenë aftësi audio vizuele,

Pages