Programi satelitor i TVM2

29.09.2014 15:35

Servisi programor Satelitor i TVM2 ka startuar me punë më 01.10.2012 dhe që atëherë pandalur emeton program 24 orësh në gjuhën shqipe, duke e aplikuar modelin “8+8+8”, me koncept dhe skemë të verifikuar programore dhe mbikqyrje.....

Servisi programor Satelitor i TVM2 ka startuar me punë më 01.10.2012 dhe që atëherë pandalur emeton program 24 orësh në gjuhën shqipe, duke e aplikuar modelin “8+8+8”, me koncept dhe skemë të verifikuar programore dhe mbikqyrje. Skema programore e TVM2 SAT është e adaptuar sipas zonave kohore të vendeve ku përçohet sinjali i këtij servisi programor, edhe atë në Europë, SHBA, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re.

Servisi programor Satelitor i TVM2 emeton program të ndërmarrë drejtpërdrejt apo të dokumentuar të programit aktual të Servisit të dytë programor-programi në gjuhën shqipe edhe atë ndërmer apo riemeton ne ditë 7-9 orë program premierik nga ky servis por, prodhon edhe program vetanak të TVM2 SAT.Të gjtha përmbajtjet programore që përgatiten nga Servisi Satelitor emetohen edhe në programin e TVM2. Servisi Satelitor i TVM2 një pjesë të programit të tij i plotëson me emisione të përzgjedhura të të gjitha zhanreve, që janë pjesë e arkivit të RTM-së. Andaj deri tani janë digjitalizuar 400 emisione dokumentare dhe muzikore për nevojat e TVM2 SAT. Ky trend vazhdon edhe mëtej.

Duke patur parasysh shikueshmërinë në vend dhe në diasporë të projekteve që po realizohen në vazhdimësi, Servisi Satelitor i TVM2 vazhdon me realizimin e serialit të reportazheve në diasporë “MË AFËR”, reportazheve “VATRA JONË”, emisionit debativ “INTERVISTA”, reportazheve të shkurtëra “VENDLINDJA IME”. TVM2 SAT ka për qëllim ngritjen e urave lidhëse mes mërgimtarëve dhe vendlindjes, afirmimin e sukseseve të mirëfillta të bashkëatdhetarëve tanë në më shumë sfera, pasqyrimin e jetës së tyre në diasporë , bashkëpunimin mes bashkëqytetarëve tanë në saje të shoqatave apo bizneseve të përbashkëta si dhe mundësinë e kthimit të “trurit” nga diaspora me qëllim që t’i ndihmohet zhvillimit të vendlindjes, por edhe pasqyrimin e djepit të tyre- vendlindjes së bashkëqytetarëve tanë që jetojnë dhe veprojnë në diasporë. Andaj TVM2 SAT do të jetë urë lidhëse me mërgimtarët tanë edhe përmes emisioneve“TEMA JONË” dhe emisioneve argëtuese kontaktive „VOX„ .  Vlen të theksohet se TVM2 SAT ka marrë dhe mirënjohje për angazhim dhe bashkëpunim nga Radio Shkupi-programi në gjuhën shqipe dhe një tjetër nga “Libraria e Çarshisë” për kontribut të veçantë në afirmimin e vlerave kulturore, përkrahjes dhe mbështetjes në aktivitetet promovuese artistike dhe edukative. Programi satelitor është pranë bashkëatdhetarëve tanë edhe përmes rrjetit social FB me adresën: TVM2 Satelit.

TVM2 SAT është i hapur për bashkëpunim.                                                          

 

                                                                        Me respekt,

                                                           Kryeredaktore e Servisit Satelitor të TVM2

                                                                      Mr. Merita Dulatahu