KINË

Nga 22 nxënës në klasë – 20 binjakë

05.03.2014 12:00

Mësuesja Ksu Fei (28) punon në shkollë në qytetin Vuhan, e pranon se te nxënësit ndonjëherë te nxënësit ka konfuzion për shkak të numri të madh të binjakëve....

Mësuesja kineze ka shumë të vështirë të njohë nxënësit e vet sepse ata nga 22 sish – 20 janë binjakë!

Mësuesja Ksu Fei (28) punon në shkollë në qytetin Vuhan, e pranon se te nxënësit ndonjëherë te nxënësit ka konfuzion për shkak të numri të madh të binjakëve.

"Është shumë vështirë të dallohen, të gjithë kanë uniforma të njëjta. Është vështirë të di cilit i drejtohem kur shtroj pyetje apo kujt ia tërheq vërejtjen nëse ndonjëri flet në klasë", ka deklaruar Ksu njoftojnë medie nga Kina.

Megjithatë me kalim të kohës mësues ka filluar të vërejë dallime minimale ndërmjet nxënësve .

Drejtoria e shkollës thotë se nuk bëhet fjalë për numrin anormal të binjakëve në rajon dhe se vetëm rastësia i ka bashkuar në një klasë.