LUMI RADIKA

Alarmohet devijimi i lumit Radika

24.08.2014 17:59

Protestuesit marshuan në këmbë deri tek vendi ku do të duhet të ndërtohet diga e Llukovës........

Deshira per tu njohur me te verteten e punimeve ne fushen e Llukoves ka be që sektori joqeveritar, pushteti vendor i Dibres dhe shoqatat ekologjike në Maqedoni qe janë angazhuar ne mbrojtje të parkut nacional të mamvroves, dhe ata kunder devijimit të radikës  dje mbajten marshin protestues,  pjesëmarësit (nga Dibra, Reka, Shkupi, Gostivari, Struga dhe Shqipëria) në marshin protestues pas takimit në rrugën që mban për strazimir ata gjat marshutës  me motivaionin se do te ndotim me makina  ambientin jetesor u pengauan nga të punësuarit të ndërmarjes së Parkut Nacional Mavrovë, të cilët penguan lëvizjen duke e blokuar rrugën me makinate tyre zurtare, të mbështetur edhe nga policia kufitare (siç dukej, me tendencë të qartë për të shkaktuar ndonjë incident). 

Ndaj protestuesit marshuan në këmbë deri tek vendi ku do të duhet të ndërtohet diga e Llukovës.

Në udhëtim e sipër u verejt kjarët shkelja e marveshjes sepse ne drejtim te radikës nuk ishtë lënë asnjë pikë ujë, I gjith uji ishtë orientuar përmes tubacionit për në lumin Vardar.

Ndërkaq edhe në trekëndëshin kufitar shqipoeri, kosove maqedoni pra në vendin ku duhej te ndertohet diga e fushes se Llukoves verehet qe ishin bere matjet dhe analizat gjeologjike te tokes.

Deshmi per pasojat e devijimit te radikes eshte pamja e tmershme e shtaratit te lumit dhe ndertimi i tubacionit per te percjelle ujin per ne Vardar, si dhe shterja e te gjitha puseve per ne drejtimin e Dibres. (Atli Dema, TVM2)